OVER BIG'R 

WAAROM BIG'R

Uit onderzoek blijk dat we tussen de 90 en 95% van onze keuzes niet bewust maken. Zo rationeel zijn we dus niet! Dat is maar goed ook, als we over al ons gedrag bewust na zouden denken, kwam er weinig uit ons handen.

Wanneer we het gedrag van andere mensen willen sturen, gaan we er echter (onbewust!) vaak vanuit dat we het tegen compleet rationele wezens hebben. Daarom worden beleid, dienstverlening en  handhaving vaak ontwikkeld vanuit de redenatie dat mensen bewuste en overwogen keuzes maken. Dit sluit niet altijd goed aan bij de werkelijkheid. Gedragskennis houdt hier rekening mee, en leidt daarom vaak tot een effectievere aanpak.

DAAROM BIG'R

BIG Rotterdam draagt de gedachte uit dat we, om gedrag effectief te kunnen sturen, meer rekening moeten houden met de onbewuste, niet rationele 90%, en minder met de bewuste, rationele 10%. Door gedragskennis in te zetten kunnen passend beleid en effectieve interventies ontwikkeld worden! En dat is voor iedereen prettig. 

BIG'R wil, samen met maatschappelijke partners, impact creeeren door wetenschappelijke gedragskennis optimaal te benutten in de praktijk. 

WERKWIJZE VAN BIG'R

BIG'R onderzoekt of maatschappelijke of alledaagse problemen kunnen worden opgelost  door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden vanuit een wetenschappelijke invalshoek, vastgestelde werkwijze en bewezen methodiek. Hiervoor maken we gebruik van verschillende wetenschappelijke gedragsmodellen. We observeren het gedrag en dragen oplossingen en interventies aan die we kleinschalig in de praktijk testen.

BIG'R oLifant

De olifant, het grootste dier van Afrika, staat in de gedragswetenschap symbool voor een nudge. Vaak afgebeeld als moederolifant die haar jong een zetje vooruit geeft. Dat doet BIG'R ook: een duwtje in de goede richting! De olifant is daarom trots onderdeel van het beeldmerk van BIG Rotterdam.

PROJECTEN VAN BIG'R

BIG'R werkt aan een grote diversiteit aan projecten. Gedrag vinden we immers overal. Naast het doen van onderzoek en het ontwikkelen en testen van interventies, verzorgt BIG'R ook workshops en cursussen. Op deze website geven we een aantal voorbeelden van onze projecten.