INTERVENTIE- 
 ONTWIKKELING 

Van idee naar interventie

Nadat we het gedrag hebben geanalyseerd en begrijpen waarom het ongewenste gedrag plaatsvindt, is het tijd voor het ontwerpen van een interventie. Geen one size fits all dus, maar een interventie op maat. 

Wat staat er in de weg?

De eerste stap is het opheffen van de mogelijke barrieres die het gedrag in de weg staan. Dit kunnen elementen zijn in de fysieke omgeving, maar bijvoorbeeld ook gedragingen van rolmodellen of een gebrek aan motivatie. Vaak is een aanpassing niet genoeg, en werkt blijkt een combinatie van aanpassingen het best.

Ook kijken we wat er voor zorgt dat het juiste gedrag wel stimuleert. Deze factoren proberen we juist te versterken.

Zo wordt het, vaak onbewust, steeds makkelijker gewenst gedrag te vertonen. 

Bij het ontwikkelen van interventies maken we gebruik van verschillende wetenschappelijke theorieen en modellen. Denk bijvoorbeeld aan nudge-theorie, of het EAST-model dat beschrijft dat om gedrag te stimuleren dit gedrag Easy (makkelijk), Attractive (aantrekkelijk), Social (sociaal), en Timely (goed getimed) gemaakt moet worden. 

Klik onderaan onze pagina om meer te lezen over de modellen die BIG'R gebruikt. 

Samen aan de slag

De beste interventies maak je samen. BIG'R houdt altijd rekening met de doelgroep voor wie de interventie bedoeld is, en gaat graag samen aan de slag. Door de inzet van co-creatie leren we van elkaar en ontwikkelen we nog effectievere interventies.