RAPPORTAGES 

Rapportages

Uit de onderzoeksprojecten van BIG'R komen vaak rapportages voort. We laten je graag zien hoe een rapportage eruit kan zien.

30 km/uur

BIG'R deed bijvoorbeeld onderzoek naar de invoer van 30 km/u als standaard maximumsnelheid in de bebouwde kom. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat weggebruikers zich hier aan gaan houden? Hier hebben we deze rapportage over gemaakt. We maakten ook deze rapportage over invoering van 30 km/u in de Walenburgerweg.

Zelfontwikkeling op het werk

BIG'R onderzocht voor Rotterdam Inclusief welke motivatoren en barrières medewerkers tegenkomen in de zelfontwikkeling. Hier hebben we deze tussenrapportage over gemaakt. Momenteel ontwikkelt BIG'R samen met Rotterdam Inclusief interventies.