ONDERZOEK 

ONDERZOEK

BIG'R is expert in het doen van onderzoek. Hoewel een algemeen advies kan helpen inzicht te krijgen in gedragsvraagstukken, is aanvullend onderzoek vaak wenselijk. 

Methodiek
BIG'R heeft ervaring met het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek. Veel gedragsteams richten zich enkel op het uitvoeren van Randomized Controlled Trials (RCTs): een experiment dat aan strenge eisen moet voldoen. Dergelijke experimenten zijn nuttig, maar zijn in de (weerbarstige) praktijk niet altijd mogelijk. 

BIG'R gebruikt daarom, naast RCTs, ook andere onderzoeksmethoden. Bij BIG'R werken we met zowel kwantitatieve data (zoals scores, tellingen en verkoopcijfers) als kwalitatieve data (zoals interviews en focusgroepverslagen). Vaak gebruiken we een combinatie. Bij BIG'R redeneren we vanuit het probleem: Welke manier van onderzoek is nodig om antwoord te krijgen op de vraag die voor ligt? Uiteraard gaan we altijd wetenschappelijk verantwoord te werk. 

Bij al het onderzoek dat BIG'R doet, redeneren we vanuit gedragskennis. We baseren ons daarbij op wetenschappelijke inzichten en modellen (klik onderaan de pagina voor meer informatie). 

Wanneer onderzoek? 
Onderzoek kan in verschillende fases van de probleemoplossing noodzakelijk of gewenst zijn. 

Vaak is het onderzoeken van de huidige situatie noodzakelijk om erachter te komen wat zou kunnen werken. Wat zijn de barrieres die een rol spelen? Welke motieven kunnen het best worden aangesproken? En welke rol speelt de omgeving? Als deze vragen zijn beantwoord kan een passende interventie worden ontwikkeld.

Ook na het uitvoeren van een interventie of gedragsaanpak is onderzoek vaak noodzakelijk. Op deze manier komen we te weten of de interventie werkte, en waarom wel of juist niet? Zijn er bepaalde groepen voor wie we nog wat aan kunnen passen? Zijn er elementen die vervangen of verbeterd kunnen worden? Zo weten we zeker dat onze oplossingen zo effectief mogelijk zijn!