MODELLEN 
@Ossip van Duivenbode

Waarom gebruikt BIG'R modellen?

BIG'R gebruikt voor al haar oplossingen wetenschappelijke gedragskennis. We baseren ons bijvoorbeeld op modellen die gedrag verklaren of voorspellen, of experimenten die wetenschappers eerder hebben uitgevoerd. Door met zulke bewezen inzichten te werken maken we meer impact! 

Gedragsmodellen kunnen gedrag voorspellen of verklaren. Dat helpt bij het vinden van een passende oplossing. Sommige modellen zijn heel specifiek, ze gaan bijvoorbeeld alleen over gezondheidsgedrag. Wanneer passend, maakt BIG'R gebruik van dergelijke gerichte modellen. Sommige modellen zijn breder en gaan over gedrag in het algemeen. Ook deze modellen zet BIG'R in bij het komen tot passende en effectieve oplossingen. Hieronder beschrijven we twee van de belangrijkste modellen. 

@Iris van den Broek

Het com-b model

Het COM-B model werd ontwikkeld door de beroemde gedragswetenschapper Susan Michie. Dit model beschrijft dat er voor gedrag (Behaviour) aan drie voorwaarde voldaan moet worden. De persoon die het gedrag vertoont moet over de juiste vaardigheden (Capability), mogelijkheden (Opportunity) en motivatie (Motivation) beschikken. 

Elke van deze drie voorwaarden, kan onderderverdeeld worden twee sub-categorieen. Zo bestaan mogelijkheden uit zowel fysieke mogelijkeden (nodigt de fysieke omgeving uit tot gewenst gedrag of juist niet?), als sociale mogelijkheden (staan andere mensen het gewenste gedrag in de weg of spelen zij juist een faciliterende rol?). 

Door het gewenste gedrag grondig te analyseren en elk van deze voorwaarden in kaart te brengen, komen we erachter waar de barrieres tot gewenst gedrag zich bevinden. Bij elk soort barriere, horen andere gedragsinzichten. Dit is dus een eerste belangrijke stap richting het vinden van een oplossing! 

BCW-Model Gedragsmodellen BIGR

HET BCW-MODEL

Het Behaviour Change Wheel (BCW) is een wetenschappelijk model dat ook werd ontworpen door Susan Michie. Het model is een samenvoeging van het COM-B model en 18 andere gedragsmodellen. Het bevat 3 lagen:

  • In de groene kern staan de componenten van het COM-B model, lees bovenaan de pagina meer over COM-B
  • In de rode ring staan 9 gedragsveranderingstechnieken waaruit gekozen kan worden op basis van de COM-B analyse.
  • In de buitenste grijze ring staan zeven beleidscategorieën die de ingezette gedragsveranderingstechnieken kunnen ondersteunen. 

Waar het COM-B model een theoretisch kader biedt om gedrag te begrijpen, is het Behavior Change Wheel een praktisch instrument om gedragsverandering in de praktijk te brengen. Het BCW biedt dus concrete handvatten om effectieve interventies te ontwikkelen en gedrag daadwerkelijk te veranderen. 

Het EAST-model

BIG'R is een gedragsteam of -unit. Het eerste, bekende gedragsteam werd opgezet in Londen: de BIT UK. Zij ontwikkelden het EAST-model, dat handvatten biedt voor het faciliteren van gedrag.

East staat voor Easy (gemakkelijk), Attractive (aantrekkelijk), Social (sociaal), en Timely (goed getimed). Interventies die deze kenmerken hebben, zijn over het algemeen effectiever dan interventies zonder deze kenmerken.

Gedrag kan bijvoorbeeld gemakkelijker worden gemaakt door het gewenste gedrag als standaardoptie aan te merken, veel mensen zullen dan onbewust voor deze optie gaan. Bij een sociale interventie kan je bijvoorbeeld denken aan een interventie met een wedstrijdelement of een interventie waarbij wordt ingespeeld op het saamhorigheidsgevoel.