Vuil in de bak

Nudging draagt bij aan woonplezier

Dit onderzoek laat zien dat nudging kan bijdragen aan het bereiken van grote doelen, zoals het verhogen van het woonplezier van inwoners van een wijk. 

Door het combineren van verschillende nudges en het afstemmen van de nudge op de wijk, werd snel een mooi resultaat behaald. 

Vuil in de bak

Een nudging experiment

Naastplaatsingen, afval dat naast in plaats van in de bak wordt geplaatst. Het is een van de grootste ergenissen van stadsbewoners. BIG'R zocht daarom, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, naar een oplossing. Door het inzetten van nudging werd het aantal naastplaatsingen met 2/3e verminderd, fijn voor de gemeente en de bewoners voor de stad. 

Naastplaatsingen zijn een hardnekkig probleem in Rotterdam. Door middel van gedragskennis werd het probleem aangepakt in het Oude Westen, een wijk in Rotterdam met veel naastplaatsingen en een hoge sociale cohesie; mensen waren trots op hun wijk en voelden zich hiermee verbonden. 

Nudging

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van nudging. Allereerst werden er duidelijke borden naast de containers geplaatst. Ze vielen op, boden handelingsperspectief door duidelijk te vertellen wat de bedoeling was, en riepen op de buurt samen schoon te houden.

Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een commitment nudge waarbij mensen bij een aanbelactie konden aangeven dat zij de buurt schoon wilden houden. Het doen van dit soort toezeggingen kan helpen gewenst gedrag ook daadwerkelijk te vertonen. 

Tot slot werd er gebruik gemaakt van de sociale norm. Mensen die toezeiden de buurt schoon te willen houden, plakten een sticker naast de deur. Zo lieten zij zien dat veel mensen in de buurt een schone straat belangrijk vonden. Omdat de sociale cohesie in deze buurt hoog was, werd verwacht dat mensen de mening van hun buren (onbewust) belangrijk zouden vinden. 

Het onderzoek

Om te evalueren of de nudges daadwerkelijk effect hadden gehad, werd de wijk in drie delen verdeeld. In een deel gebeurde er niks, in een tweede deel werden enkel borden geplaatst, in het derde deel werden de borden en de stickers gecombineerd. Door dagelijkse observaties kon tenslotte worden onderzocht of de interventie effectief was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de combinatie van stickers en borden snel werkte, en lang effectief bleef. Ook twee maanden later bleef het aantal naastplaatsingen laag. 

@Marc Heeman

Bekijk ook