Vuurwerk
in het stadion

@Guido Pijper

Eerst begrijpen, dan pas oplossen.

Dit onderzoek laat zien dat het begrijpen van het probleem van essentieel belang is. Pas wanneer het gedrag goed in kaart is gebracht, kan een passende oplossing worden gevonden.

Niet bij alle gedragingen zijn nudges de beste oplossing, zoals in deze casus. Dat betekent niet dat gedragskennis geen uitkomst kan bieden. Gedragskennis speelt een belangrijke rol in de analyse probleem, maar kan ook worden ingezet in het vinden van oplossingen die verder gaan dan nudging. 

@Guido Pijper

Vuurwerk
in het stadion

Geen nudges, wel gedrag

In veel voetbalstadions wordt veel vuurwerk afgestoken, zo ook in de Rotterdamse Kuip. BIG'R onderzocht waarom dit gedrag zich voor blijft doen en gaf advies over een aanpak. 

Vuurwerk in het stadion kan gevaarlijk zijn, en kan negatieve gevolgen hebben voor de club (zoals boetes) en de afsteker (zoals boetes of stadionverboden). Toch komt vuurwerk in stadions veel voor. BIG'R onderzocht daarom waarom, en hoe hier het best mee kon worden omgegaan.

Het onderzoek

Over het afsteken van vuurwerk in voetbalstadions is in de wetenschappelijke literatuur nog niet veel bekend. BIG'R besloot daarom onderzoek te doen door het afnemen van interviews, zowel met supporters (die vuurwerk afstoken) als met professionals die in hun werk met het vuurwerk te maken kregen, zoals politie-agenten. Het interview werd opgesteld en gestructureerd aan de hand van gedragskennis en enkele modellen die gedrag verklaren en voorspellen.

De conclusie en het advies

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het afsteken van vuurwerk een groot onderdeel van de identiteit van sommige supportergroepen vormt, en onderdeel uitmaakt van de gedeelde cultuur. De supporters gebruikten het vuurwerk als een positieve uiting van hun supporterschap. Zowel supporters als professionals gaven aan bereid te zijn tot het vinden van gezamelijke oplossingen.

Omdat het afsteken van vuurwerk een essentieel onderdeel van de supportercultuur bleek te vormen, en dus een duidelijke bewuste keuze was, adviseerde BIG'R in dit geval om geen gebruik te maken van nudges. BIG'R adviseerde daarom tot het inzetten van co-creatie om tot gezamelijke oplossingen en gedeelde verantwoordelijkheid te komen.

Bekijk ook