Sturen op gedrag

Iris van den Broek

Praktische informatie

De cursus vindt altijd op een locatie in Rotterdam plaats, gedurende vijf hele dagen, verspreid over 2-3 maanden. 

De cursus wordt verzorgd door Prof. dr. Semiha Denktas en Dr. Inge Merkelbach, in samenwerking met gastdocenten uit de academie en de praktijk. In de middag wordt er aan een eigen casus gewerkt.

Sturen op gedrag

Leren werken met gedrag - een cursus voor professionals

Beleidsmakers, marketeers, managers, allemaal proberen ze het gedrag van mensen te sturen. Kennis van gedrag is daarbij essentieel. BIG'R biedt daarom een vijf-daagse cursus voof professionals aan. 

De cursus gaat in op de theorie achter gedragsverandering. Hoe werkt gedrag? Welke gedragstechnieken zijn er? En wat zet je wanneer in? 

Daarnaast is er in de cursus ruimte om aan een eigen casus te werken. Zo ga je aan het eind van de cursus al met concrete oplossingen naar huis.  

Doel van de cursus

Na het volgen van de opleiding Sturen op gedrag:

  • Begrijp je waarom traditioneel beleid vaak onvoldoende aan de verwachtingen voldoet en hoe je beleid kwalitatief kunt verbeteren met inzichten in menselijk gedrag
  • Weet je  hoe je menselijk gedrag analyseert en begrijp je op welke gedragselementen je moet ingrijpen om gedrag te veranderen
  • Pas je begrippen uit de gedragspsychologie (behavioural insights) toe op relevante beleidsterreinen
  • Kun je het concept van het Behavioural Change Wheel de verschillende stappen daarin toepassen
  • Begrijp je de noodzaak van het toepassen van beleidsevaluatie om de effectiviteit van jouw beleidsmaatregelen te meten

Doelgroep

De opleiding Nudging is bedoeld voor Beleidsambtenaren, -medewerkers, politici, managers en verder iedereen die actief betrokken is bij het formuleren van beleid en regelgeving. Daarnaast zullen medewerkers van instanties, organisaties, en bedrijven die intern proberen gedragsverandering door te voeren zoals ziekenhuizen ook veel leerrendement halen uit deze opleiding. 

Bekijk ook