BIG’R ontwerpt interventies voor 30 km/u in Rotterdam. 

Een lagere snelheidslimiet in Rotterdam, hoe stimuleer je bestuurders om 30 km/u te rijden? 

BIG’R deed onderzoek naar motivatoren en barrières van Rotterdamse bestuurders om 30 km/u te rijden. Hieruit kwamen 9 kansrijke interventierichtingen voort.

Dertig km per uur

In Rotterdam wordt op steeds meer plekken de snelheidslimiet verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u.  Het invoeren van deze snelheidslimiet is een complexe uitdaging, waar gedragsinzichten een handje kunnen helpen.

BIG'R heeft in opdracht van Gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar de drempels en motivatoren voor weggebruikers om zich wel of niet aan de nieuwe snelheid te gaan houden. De meeste Rotterdammers steunen de maatregel, maar dachten dat anderen zich er niet aan zouden houden. Een van de aanbevelingen van BIG’R was om te delen dat de meeste mensen voor 30 km/u zijn. Ben je benieuwd geworden naar de rest van de bevindingen en aanbevelingen om 30 km/u te stimuleren? Lees de rapportage hier.

In een aantal straten is de maximale snelheid al aangepast, zo ook in de Walenburgerweg. Deze weg kreeg daarnaast een hele nieuwe indeling en BIG’R onderzocht voor de gemeente Rotterdam wat het effect was van de veranderingen. 

Weggebruikers bleken de nieuwe snelheid te ondersteunen vanwege de veiligheid. Helaas werd de beleving van de veiligheid niet veel hoger na de invoering van 30 km/u. Dat zou kunnen komen doordat automobilisten zich na de aanpassingen vaak nog niet aan de maximale snelheid hielden. BIG’R stelde voor om mensen meer het gevoel te geven dat ze beboet konden worden, en een aanpak te ontwikkelen voor specifieke groepen hardrijders. Nieuwsgierig naar de overige resultaten en aanbevelingen? Lees de rapportage (link naar rapportage pagina).

Dr. Inge Merkelbach deed een interview met het AD over het onderzoek. Ze belicht onder andere de redenen waarom de meeste Rotterdammers van mening zijn dat een snelheidslimiet van 30km/u niet zal leiden tot langzamer rijden. Het artikel teruglezen kan hier.