Houd rekening met denkfouten en automatismen

Gedragsinzichten toepassen in beleid

Professor Semiha Denktas bespreekt hoe kennis van gedrag kan leiden tot effectiever beleid. Mensen maken namelijk vaak geen keuzes op basis van rationaliteit, maar op basis van gewoontes, denkfouten, en automatismen. 

Door rekening te houden met hoe mensen beslissingen maken, kunnen we gedrag een duwtje in de juiste richting geven. We weten bijvoorbeeld dat mensen bij het maken van beslissingen gebruik maken van de present bias. Doelen op de korte termijn vinden we daardoor belangrijker, dan lange termijn doelen. Door hier rekening mee te houden, en beloningen naar het heden te verplaatsen, wordt het makkelijker gewenst gedrag te vertonen. 

Door rekening te houden met hoe mensen beslissingen maken, kunnen we gedrag een duwtje in de juiste richting geven. We weten bijvoorbeeld dat mensen bij het maken van beslissingen gebruik maken van de present bias. Doelen op de korte termijn vinden we daardoor belangrijker, dan lange termijn doelen. Door hier rekening mee te houden, en beloningen naar het heden te verplaatsen, wordt het makkelijker gewenst gedrag te vertonen. 

Door rekening te houden met de barrieres die verschillende groepen ervaren, kan er per groep een andere aanpak worden gekozen. In plaats van te focussen op een gelijke aanpak (equality), stuur je zo op gelijke uitkomsten (equity). Wel zo eerlijk! 

Lees hieronder het hele interview! 

Keywords

Gedrag | Beleid | Bias

BEKIJK OOK