Moment geduld...

GEVAARLIJKE

BELEMMERINGEN

PROBLEEM

Bij de herinrichting van Rotterdam CS zijn enkele kiss & ride-plekken gerealiseerd in de Conradstraat. Deze zijn vaak bezet. Dubbelparkeren komt dan ook regelmatig voor. Automobilisten laten ook vaak hun passagiers in- en uitstappen in de bocht, een aantal meter verderop. Hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties. Bussen moeten regelmatig remmen voor een auto die ‘even’ stilstaat. Regelmatig schrijven handhavers bekeuringen uit voor het negeren van het stopverbod.

 

DOEL

Automobilisten maken gepast gebruik van de kiss & ride plekken om passagiers in- en uit te laten stappen.

 

ONDERZOEK

Het onderzoeksteam heeft de eerste fase van het onderzoek bijna afgerond, waarmee een goed beeld is gevormd van de gedragingen en de onderliggende motieven. Vooral haast en gemak spelen een grote rol. Dit beeld is verkregen aan de hand van observaties en interviews (met automobilisten, buschauffeurs en handhavers). Tevens is academische literatuur geraadpleegd. De volgende stap is om, in overleg met betrokken partijen, één of meerdere interventies te ontwerpen. Deze zullen vervolgens worden gerealiseerd en geëvalueerd.

 

RESULTATEN

De eerste resultaten worden in het najaar van 2019 verwacht.