Moment geduld...

OVERLAST

FIETSEN

Als de zon schijnt en het warm is, komen veel Rotterdammers op de fiets of bromfiets naar het strand van Nesselande. Het parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen dat op sommige gedeeltes van de Nesselande promenade geldt, wordt dan massaal genegeerd. Op drukke dagen is dan ook overlast van het grote aantal fout geparkeerde tweewielers die de doorgang voor hulpdiensten en mensen die slecht ter been zijn blokkeren. In de zomer van 2017 zijn twee nudges toegepast om het gedrag van de foutparkeerders te beïnvloeden: parkeervakken en parkeericonen op de aanrijroutes. Deze interventie heeft geleid tot een vermindering van het aantal foutgeparkeerde fietsen en bromfietsen. 

 

Doel

Het doel van dit project is om fietsers en bromfietsers door middel van een subtiel duwtje (nudge) te bewegen om hun tweewieler in de speciaal daarvoor bestemde vakken te parkeren.

 

Werkwijze

Vooronderzoek

Allereerst heeft BIG’R een vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit literatuuronderzoek, paneldiscussies met bewoners en professionals én interviews met strandgangers. Hieruit kwam naar voren dat het parkeren van de fiets werd beinvloed door gewoonte, gemak, haast, sociale normen, morele verplichtingen …Ook de beschikbaarheid en zichtbaarheid van parkeervoorzieningen. Driekwart van de strandbezoekers was bovendien niet op de hoogte van de parkeerverboden die gelden bij Nesselande strand.

 

Ontwerp van nudges

Op basis van het vooronderzoek hebben we nudges bedacht om het gedrag van fietsers en bromfietsers positief te beïnvloeden. Er is gekozen is om twee nudges te testen in de praktijk, namelijk parkeericonen op de aanrijroutes en parkeervakken op de boulevard en stoepen.

 

De gekozen nudges zijn gebaseerd op de psychologische uitgangspunten van priming en sociale normen. Door priming herken je dingen anders en reageer je er anders op omdat je er al eerder kennis mee hebt gemaakt. Door parkeericonen op de aanrijroutes te plaatsen wordt goed parkeren geprimed onder strandbezoekers. Dit verhoogt de kans dat men de officiële parkeerfaciliteiten (de fietsparkeervakken, fietsparkeernietjes en hekjes) opmerkt en gebruikt. Sociale normen laten zien welk gedrag normaal of passend is. Mensen passen hun gedrag vaak aan dat van anderen aan.  Fietsers zullen hun fiets daarom eerder naast andere fietsen willen parkeren. Ook willen mensen graag hun fiets ‘goed’ parkeren. Daarom is voor fietsvakken gekozen. Dit is namelijk een duidelijke manier om aan te geven waar het goed is om te parkeren. Bovendien geven fietsen die al in de vakken geparkeerd staan deze sociale norm aan en vormen daarmee een voorbeeld voor anderen.

 

Effectonderzoek

Tijdens de zomer van 2017 zijn gedurende negen weken twee maal per dag fietsen en bromfietsen geteld: drie weken voordat de parkeervakken en iconen waren geplaatst en 6 weken in de periode er na. Een afgebakend onderzoeksgebied was opgedeeld in drie zones: (zuid-, midden- en noordzijde). De nudges hadden een positieve invloed op het parkeergedrag. Na het aanbrengen van de nudges was er een toename van het totaal aantal goed geparkeerde fietsen en bromfietsen van 67% naar 72%. In het middengebied steeg het aantal goed geparkeerde tweewielers van 64% naar 72%, aan de noordzijde van de promenade van 72% naar 81%. Aan de zuidzijde was er geen verbetering.

 

Conclusie

De parkeervakken en parkeericonen hadden een positieve invloed op het parkeergedrag van fietsers en bromfietsers bij Nesselande Strand. In de nameting waren er procentueel minder fout geparkeerde fietsen en bromfietsen dan bij de voormeting

 

Vervolg

De parkeervakken en parkeericonen zijn permanent geworden bij Nesselande Strand.

Vanwege de specifieke omstandigheden bij Nesselande Strand en de sterke weersafhankelijkheid van de bezoekersaantallen, zijn de resultaten van dit experiment niet zonder meer te vertalen naar andere locaties in Rotterdam. De resultaten inspireren echter wel tot het doen van experimenten op andere locaties waar sprake is van parkeeroverlast. Hier zijn nog geen besluiten over genomen.