Moment geduld...

Doel

Hoe zorgen we ervoor dat mensen wachten voor de brug, totdat het signaal gegeven wordt dat ze de brug weer mogen oversteken?

 

Onderzoek

Aan vier geselecteerde bruggen in Rotterdam is een bezoek gebracht om de situatie ter plaatse te bezichtigen. Door de brugwachters is vervolgens een meting uitgevoerd hoe vaak mensen door rood rijden en de slagboom negeren en ook of zij lopend, met de fiets, auto, scooter, scootmobiel of iets anders oversteken. Vervolgens heeft de Erasmus Universiteit literatuuronderzoek gedaan naar de gedragsdeterminanten die horen bij dit vraagstuk: waarom rijden mensen door rood, waarom stoppen ze niet voor een slagboom? Maar belangrijker: wat kan er voor zorgen dat mensen wél stoppen? En: wie vertoont het gedrag vooral? Op basis hiervan zijn een viertal interventies ontworpen, die bij de vier bruggen uitgevoerd kunnen worden. De interventies richten zich op het verbeteren van de omgeving en de ervaren sociale controle. Mensen zijn namelijk gevoelig voor sociale controle en de gewenste sociale norm. Wanneer  mensen zich bewust worden van zichzelf en hun gedrag of het idee hebben dat anderen hier op letten, vergroot dit de kans dat mensen zich gedragen volgens de gewenste norm. Namelijk stoppen voor rood licht.

 

Resultaten

De resultaten uit het onderzoek en de gekozen interventies worden naar verwachting in het najaar van 2019 geïmplementeerd.