Moment geduld...

Klaar voor hulp

De Gemeente Rotterdam wil het aantal Rotterdammers met betalingsachterstanden verminderen. Bureau Frontlijn (BF), onderdeel van de Gemeente Rotterdam, wil daarom in gesprek komen met Rotterdammers die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. BF biedt daarbij een hulptraject aan om samen met deze Rotterdammers tot oplossingen te komen voor hun financiële en eventuele andere problemen. BF wil het aantal mensen dat een dergelijk hulptraject accepteert verhogen en gaat daarom onaangekondigd op huisbezoek bij mensen met een betalingsachterstand.

 

PROBLEEM

De medewerkers van BF proberen zonder aankondiging bij alle mensen met een betalingsachterstand langs te gaan. Op deze manier kunnen de medewerkers direct ter plekke al de eerste stappen zetten om de mensen te helpen. Indien zij iemand niet thuis treffen, gaan zij nog een tweede keer langs. Deze werkwijze blijkt echter minder effectief en efficiënt omdat er vaak niemand thuis is.

 

DOEL

Om meer mensen met betalingsachterstanden te bereiken wil BF voorafgaand aan het huisbezoek een brief sturen waarin wordt verzocht zélf contact op te nemen met BF om een afspraak te maken. BIG’R is gevraagd voor advies over de brief, zodat na ontvangst van de brief meer mensen in gesprek zullen komen met BF.

 

ONTWERP VAN EEN NUDGE

Op basis van de wetenschappelijke literatuur, de kennis van BF en de ervaring van BIG’R is er een brief opgesteld. Hierbij is gebruik maakt van eenvoudige taal en iconen. Het is algemeen bekend uit zowel de literatuur als de praktijk dat veel mensen met schulden brieven negeren. Er is daarom extra aandacht besteed aan elementen waarvan bekend is dat deze de aandacht trekken. Zo wordt de kans op het negeren van de brief verkleind. Ook wordt in de brief het element samenwerking benadrukt die nodig is om tot een oplossing te komen voor de betalingsachterstand.

 

ONDERZOEK

Het project is nog niet afgerond. De resultaten worden momenteel verwerkt in een rapportage. Voor de zomer 2019 verwachten wij hier de resultaten te kunnen delen.