Moment geduld...

VERSTOPT RIOOL DOOR VET EN OLIE

Gebruikt frituurvet en olie dat wordt weggespoeld in de gootsteen of het toilet zorgen voor opstoppingen in de riolen in Rotterdam. Riolen slibben dicht, rioleringsgemalen en pompen werken hierdoor steeds minder goed waardoor afvalwater niet meer afgevoerd en gezuiverd kan worden. Met name rondom de jaarwisseling spoelen Rotterdammers massaal hun oliebollenvet in het riool. Dit soort vet moet eigenlijk apart worden ingeleverd bij een milieupark of inleverpunt.

 

PROBLEEM

Vet en olie in het riool zorgen voor verstoppingen, waardoor het rioolwater niet op de gewenste manier kan wegstromen, met overstromingen en veel overlast tot gevolg. De financiële consequenties van verstopte rioleringen komen voor rekening van de gemeente én van bewoners.

 

DOEL

Rotterdammers brengen hun gebruikte frituurvet en olie naar de inleverpunten.

 

ONDERZOEK

Het projectteam is bezig met onderzoek hoe we door het bedenken van slimme interventies het gedrag van mensen positief kunnen veranderen. Daarvoor moeten we eerst weten waarom mensen hun gebruikte frituurvet en olie in het riool gooien. Hiervoor wordt onder meer literatuuronderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat er nog geen specifieke onderzoeken zijn verricht naar het inleveren van frituurvet en olie. Wel is er informatie beschikbaar over algemeen recyclegedrag van mensen. Daaruit blijkt onder andere dat mensen eerder geneigd zijn te recyclen als er financiële prikkels verbonden zijn aan het recyclen. Dat geldt ook wanneer inzamelpunten zeer opvallend worden neergezet en/of duidelijk worden weergegeven. Momenteel brengen we in kaart wat voor inlevermogelijkheden er in Rotterdam mogelijk zijn en waar wij mogelijk nudges voor kunnen bedenken.

 

RESULTATEN

Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend