Moment geduld...

Probleem

Hart van Zuid is de groots aangepakte renovatie en ontwikkeling van het gebied rond Zuidplein. Hart op Zuid wordt het aantrekkelijke stadscentrum op de zuidoever. Zo wordt Ahoy vernieuwd, komt er een bioscoop, worden pleinen en wegen voetgangersgebied, is in 2018 het Zwemcentrum Rotterdam geopend en wordt nu gebouwd aan het Kunstenpand (theater en bibliotheek).

 

Bij het Hart van Zuid-project hoort ook de verbouwing van het metro/busstation Zuidplein. Deze begint in 2020.

 

Veel bezoekers komen met de bus of metro naar het Zuidplein. Voor hen is het station de entree van het Hart van Zuid. Het huidige station heeft zijn beste tijd gehad. Het is donker, lawaaierig, onoverzichtelijk en voelt niet veilig aan. Het nieuwe OV-station zou de reizigers een gastvrij onthaal moeten bieden. Het nodigt hen uit om met het openbaar vervoer de voorzieningen van het Hart van Zuid te bezoeken. BIG’R is gevraagd te adviseren bij de herinrichting.

 

Advies

Het advies is gebaseerd op inzichten uit bestaande literatuur. De onderwerpen zijn:

Afval en zwerfvuil

Verlichting

Zichtbaarheid en overzichtelijkheid

Bewegwijzering

Zitplekken

Sociale cohesie/verbondenheid

 

Het advies betreft dus zowel de fysieke inrichting van het OV-station als de sociale factoren die het gewenste gedrag bevorderen. Zo voelt een goed verlichte, overzichtelijke ruimte ‘veilig aan’: je ziet de andere aanwezigen, zij zien jou en ze zien elkaar. Dit is geen ruimte voor onopgemerkt slecht gedrag. Dit vertrouwen wordt versterkt wanneer de bezoekers weten dat ze op elkaar kunnen rekenen, mocht er toch iets gebeuren. De sociale en fysieke aspecten zijn dus nauw met elkaar verweven. Het is belangrijk om bij de herinrichting van het OV-knooppunt aan beide aandacht te besteden.

 

Resultaat

BIG’R heeft in december 2018 het advies uitgebracht op de zes onderwerpen. Het advies is door de betrokken projectleiders van de gemeente en de bouwbedrijven enthousiast ontvangen.