Moment geduld...

Probleem

Als onderdeel van Hart van Zuid wordt het metro/busstation Zuidplein verbouwd. De verbouwing begint in 2020. Hart van Zuid is de groots aangepakte opwaardering van het gebied rond Zuidplein. Het nieuwe zwembad is begin 2018 geopend. De bouw van het Kunstenpand (theater en bibliotheek) is bezig. Ahoy wordt vernieuwd, in de buurt komt een bioscoop en  pleinen en wegen worden voetgangersgebied. Op Zuid komt een aantrekkelijk centrum.

Veel bezoekers komen met de bus of metro naar het Zuidplein. Voor hen is het station de entree van het Hart van Zuid. Het huidige station heeft echter zijn beste tijd gehad. Het is donker, lawaaierig en onoverzichtelijk en voelt niet veilig aan. Dit weerhoudt sommige bezoekers ervan naar het Zuidplein te komen.

 

Doel

Het OV-station biedt de reizigers een gastvrij onthaal. De reizigers voelen zich er prettig en veilig. Zij komen met het openbaar vervoer naar het Zuidplein om er over te stappen of gebruik te maken van de voorzieningen in de buurt. Het OV-knooppunt is voor iedereen plezierig, goed en gemakkelijk te gebruiken.BIG’R is gevraagd om mee te denken en te adviseren bij de herinrichting.

 

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. Een advies op basis van bestaande literatuur over:

  • Afval en zwerfvuil
  • Verlichting
  • Zichtbaarheid en overzichtelijkheid
  • Zitplekken
  • Sociale cohesie/verbondenheid

Het advies betreft dus zowel de fysieke inrichting van het station als de sociale factoren die een bepaalde reactie op die omgeving bevorderen. Zo voelt een goed verlichte, overzichtelijke ruimte ‘veilig aan’, een gevoel dat versterkt wordt wanneer de bezoekers er vertrouwen in hebben dat ze op elkaar kunnen rekenen.

2. Onderzoek naar de groepen jongeren die het OV-knooppunt gebruiken. Hun soms overweldigende aanwezigheid wordt niet door alle bezoekers gewaardeerd. Maar zij gaan in de buurt naar school, gebruiken metro en bus. Het gebied is net zo goed van hen als van de andere bezoekers. Doel is hun de ruimte te geven, zonder dat zij daarbij anderen in de weg zitten. Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van focusgroepen. 
 

Resultaat

In de nazomer van 2018 zal het advies gereed zijn van het eerste deel van het onderzoek. Daarna begint het tweede deel van het onderzoek.