Moment geduld...

BIG Rotterdam (BIG 'R) is een uniek project dat de wereld van de wetenschap en de lokale overheid dichterbij elkaar brengt. BIG 'R bestaat uit een team van enthousiaste collega’s van de gemeente Rotterdam en Erasmus University Rotterdam. Gezamenlijk werken zij aan de verschillende projecten en aanvragen die worden voorgedragen door de verschillende clusters uit de gemeente Rotterdam.

 

Samenstelling

Naast een kernteam dat de dagelijkse ondersteuning van het project verzorgt is er een team van onderzoeksteam bestaande uit wetenschappers van de EUR, 2 promovendi van de EUC (Erasmus University College) en 2 onderzoekers van OBI (Onderzoek en Business Intelligence, gemeente Rotterdam). Het team wordt versterkt door 2 stagiaires, van de EUC en van het MBO. Daarnaast kent BIG 'R een vijftal vertegenwoordigers die linking pin zijn voor de 5 clusters van gemeente Rotterdam. De vertegenwoordigers zijn voor de indieners van een casus het eerste aanspreekpunt. Meer weten over de werkwijze van BIG Rotterdam? klik hier [Link]

 

Leiding

Trekkers van het project zijn Emile Goijvaerts vanuit de gemeente Rotterdam en bijzonder hoogleraar Semiha Denktaş van EUR. Zij hebben gezamenlijk de leiding over het project. Vanuit de gemeente Rotterdam is concerndirecteur Dienstverlening Jon Meijer eindverantwoordelijk voor het project.

 

Vanuit de EUR is BIG 'R onderdeel van de leerstoel ‘Mens, gedrag en gezondheid in een veranderende wereld’ van Semiha Denktaş. Ook het Centrum voor Gezondheidspromotie valt onder deze leerstoel.

 

BIG 'R krijgt daarnaast advies van een stuurgroep en een wordt gesteund door een aantal ambassadeurs.