Moment geduld...

Prof. dr. Semiha DenktaƟ is de academische trekker van het unieke project BIG Rotterdam (kortweg BIG'R).

Samen met Emile Goijvaerts, trekker namens de gemeente, heeft ze de dagelijkse leiding over BIG'R.

Zij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij het Departement Psychology, Education and Child Studies van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bij de gemeente Rotterdam is zij academic director van zowel BIG Rotterdam als van Centrum voor Gezondheidsbevordering Rotterdam. 

WAAROM

BIG'R

De grootstedelijke omgeving kent vele uitdagingen voor zowel de overheid als de burger.

Het doel van BIG'R is Rotterdam een duurzame kennisinfrastructuur te bieden waarmee overheidsdiensten (kosten)effectiever kunnen werken en wat voor burgers gemakkelijker te gebruiken is.

Basis

BIG'R

Het fundament van de kennisinfrastructuur én van elke BIG'R-activiteit, is een solide wetenschappelijke onderbouwing en (proces)evaluatie. Immers, meten is weten! Over al onze activiteiten rapporteren we in zowel beleidsrapportages als in wetenschappelijke tijdschriften, zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn. 

HET BIG'R TEAM

BIG'R is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus University Rotterdam. Het team ontmoet elkaar wekelijks en bestaat uit ambtenaren en wetenschappers. 

VERDER BOUWEN MET GEDRAGSKENNIS

Hoe werkt

BIG'R

BIG'R werkt kennisgedreven en gebruikt een meer realistisch model van menselijk gedrag.

 

Belangrijke onderdelen zijn 

(a) het goed doordenken van wie de doelgroep is
(b) het bespreken van de gewenste gedragsverandering met de doelgroep zelf
(c) en het gezamenlijk bepalen wat de beste strategie is.

EAST

METHODE

EAST staat voor een methodiek die wij binnen BIG'R ondermeer hanteren om tot goede interventies te komen. Wil je het gedrag van mensen positief beïnvloeden dan zijn vuistregels van belang.

GA DOOR MET LEZEN EN MAAK HET BIG'R!

NUDGE TANDARTS

In 2014 heeft de universiteit van Copenhagen een onderzoek gedaan naar het effect van reminderberichten op orale gezondheid.

NUDGE TRANSPORT

De transportsector is verantwoordelijk voor 30% van de huishoudelijke uitstoot van CO2 in Europa, stelt European Environment Agency.

BIG'R beoordeelt de aanvragen

EEN GOEDE NUDGE IS GEEN TOEVAL

Nudging lijkt heel eenvoudig, omdat vaak kleine, subtiele veranderingen in de omgeving resulteren in forse gedragsveranderingen. We moeten ons echter realiseren dat alleen geslaagde nudges gepubliceerd worden.

 

Een effectieve nudge verzin je niet zomaar. Om een goede nudge te vinden, is voorafgaand onderzoek van groot belang. Hoe gedraagt men zich? En waarom? Wat zijn mogelijke stimuli en barrières? Wat doet men niet?

 

Thaler & Sunstein zeggen hierover: “Never underestimate the power of inertia”. Deskresearch, literatuur naslagwerk, observeren, interviewen van doelgroep en betrokkenen zijn slechts enkele stappen voorafgaand aan het bedenken van een nudge.

 

BIG Rotterdam heeft hiervoor een vaste werkwijze ontwikkeld om tot een goed onderbouwde nudge te komen.

RAPPORTEN