Moment geduld...

Nudge

stoot(je),

duwtje in de goede richting

 

Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken.

NUDGE TRANSPORT

De transportsector is verantwoordelijk voor 30% van de huishoudelijke uitstoot van CO2 in Europa, stelt European Environment Agency.

NUDGE TANDARTS

In 2014 heeft de universiteit van Copenhagen een onderzoek gedaan naar het effect van reminderberichten op orale gezondheid.

Vetbergen in Londen

Je weet niet wat je ziet. Gedumpt vet in de rioleringen van Londen zorgt voor monsterbergen vet, de zogenaamde 'vetbergen'.

DE ENE NUDGE IS DE ANDERE NIET

NUDGING

MAG DAT WEL?

Lange tijd is gediscussieerd bij overheden of het inzetten van gedragswetenschap toegestaan is bij het beïnvloeden van burgers. In de commerciële sector wordt deze kennis al jarenlang ingezet om de keuzes van consumenten te beïnvloeden via technieken uit de verkoop en reclame.

NUDGE ENERGIEVERBRUIK

Nudging kan ook worden ingezet om energieverbruik bij huishoudens te verminderen.

HOE GEVOELIG VOOR GEDRAGSVERANDERING BEN JIJ?

THE FUN THEORY

Sprekende vuilnisbak

Zwerfafval is een irritant groot probleem. Kunnen we dit oplossen met gedragsbeïnvloeding? Zo ja, hoe dan?

The fun theory

Pianotrap

Economische theorieën stellen dat standaard de mens kiest met optimale resultaten als gevolg. Waarom blijft het maken van gezonde keuzes dan zo'n grote uitdaging?

lopende

projecten

NUDGE ROKEN

The department of Psychology in London heeft in 2014 de effecten van sigaretverpakkingen onderzocht op gezondheidswaarschuwingen.

 

LITERATUUR

OVERZICHT

Thaler, R, Sunstein, CR. (2009) Nudge. Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.

 

Ridder de, D. (2014) Nudging for beginners. A shortlist of issues in urgent need of research. 

 

Marteau, TM, Hollands, GJ, Fletcher, CP. (2012) Changing human behavior to prevent disease: The importance of targeting automatic processes.

INGEZONDEN

OLIFANTEN