Moment geduld...

EAST

EAST is een methodiek die wij binnen BIG Rotterdam (BIG 'R) onder meer hanteren om tot een goede interventie te komen. Wil je het gedrag van mensen positief beïnvloeden dan zijn de navolgende vuistregels van belang.

Make it Easy > maak het gemakkelijk.

 

Vaak onderschatten mensen de impact van kleine en grotere belemmeringen, als ze gedrag willen veranderen.

Er is echter veel te winnen als we gewenst gedrag gemakkelijk maken en belemmeringen verminderen.

 

Make it Attractive > maak het aantrekkelijk.

 

Wanneer je zaken aantrekkelijk maakt, is de kans groter dat mensen in actie komen.

Bijvoorbeeld door boodschappen te personaliseren en belangrijke zaken in het oog te laten springen.

Make is Social >  maak het sociaal.

 

Bij veel dingen die we doen, letten we op wat anderen doen en op wat geaccepteerd is in de samenleving of in de sociale groep waar we bij  horen.

 

Make it Timely > de juiste boodschap op het juiste moment.

Vaak is het belangrijk wanneer en welke vraag gesteld wordt of mensen gehoor geven aan gewenst gedrag.

Dezelfde boodschap op verschillende momenten kan een andere mate van succes hebben.