Moment geduld...

Hoe kiezen we?

Als mensen moeten we voortdurend keuzes maken. Maar hoe kiezen we? Allerlei onderzoeken uit de gedragswetenschappen laten zien dat de manier waarop keuzes gepresenteerd worden een enorme invloed heeft op onze beslissingen en dat we lang niet altijd rationeel en weloverwogen kiezen.

90% van ons gedrag
Psychologen en gedragswetenschappers maken een onderscheid tussen 2 soorten denken: automatisch (systeem 1) en rationeel (systeem 2).

 

De conclusie is dat veel van onze beslissingen grotendeels geleid worden door onze automatische, intuïtieve geest.

 

Maar liefst 90% van onze keuzes maken we onbewust. En dat is maar goed ook, anders kwam er weinig uit ons handen.

 

Marketeers en professionals uit de creatieve industrie gebruiken al decennialang deze keuzearchitectuur om consumenten te begeleiden bij hun keuzeprocessen.

 

Door het succes van deze technieken is er de laatste jaren ook vanuit de overheid en de publieke sector een groeiende aandacht ontstaan. 

 

Daarin draait het om de vraag wat deze kennis over menselijk keuzegedrag kan betekenen voor de doelgroepen van sociale en publieke organisaties.

 

Tot nu toe wordt beleid, dienstverlening en  handhaving vaak ontwikkeld vanuit de redenatie dat mensen bewuste en weloverwogen keuzes maken.

 

Daardoor wordt vaak de aansluiting gemist op de behoefte en wensen van burgers, passanten of de ondernemers in onze stad.

 

BIG Rotterdam (BIG 'R) draagt het gedachtegoed uit dat we als gemeente, als wetenschap en als samenleving, meer rekening kunnen houden met die 90% en minder met die 10%.

 
Overwaaien
De inzet van wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragswetenschappen, is komen overwaaien uit Groot-Brittannië. De Britse regering heeft sinds 2010 een Behavioural Insights Team, bijgenaamd ‘Nudge Unit’, die dit in de praktijk toepast.

 

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in augustus 2014 het rapport ‘Met kennis van gedrag beleid maken’, waarin zij de inzet van gedragswetenschappelijke inzichten bij de ontwikkeling van beleid aanmoedigt.

 

Vervolgens heeft het kabinet in december 2014 de aanbevelingen uit het rapport omarmt en stimuleert het overheidsinstanties om op deze wijze beleid te maken.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft sinds april 2014 een kennisplatform en zet kennis uit de (sociale) psychologie en gedragseconomie in bij de ontwikkeling van campagnes zoals ‘de Bob’ en ‘vanAnaarBeter’.

 

Eerste gemeente in Nederland
De aanleiding voor de gemeente Rotterdam om samen met Erasmus University Rotterdam (EUR) het project BIG Rotterdam (BIG 'R) op te zetten ligt bij het concernprincipe Naleving. De gemeente wil inzetten op naleving in plaats van handhaving.

 

Om meer werk te maken van het concernprincipe Naleving en de expertise uit de gedragswetenschappen hierbij te benutten, heeft de concerndirectie op 16 maart 2016 besloten tot een haalbaarheidsonderzoek naar een intensieve samenwerking met EUR op het gebied van gedragsinzichten naar het voorbeeld van BIT UK.

 

Na de positieve uitkomsten van het onderzoek, heeft de concerndirectie op 21 september unaniem besloten om de samenwerking tussen EUR en de gemeente Rotterdam op het gebied van gedragsinzichten concreet in te richten.

 

BIG Rotterdam is een project met een duur van 2 tot 4 jaar. Benieuwd naar de projectinrichting? Klik hier

 

Wicked problems
BIG 'R wordt ingezet voor kwesties die onderdeel zijn van ‘wicked problems’ van de gemeente en de stad.

 

Het team helpt om vanuit de gedragswetenschap tot inzichten te komen die leiden tot heel concrete interventies om menselijk gedrag positief te beïnvloeden.

 

Deze oplossingen en maatregelen worden op kleine schaal getest en geëvalueerd. Daardoor is snel duidelijk of het helpt of niet helpt en voor voor welke subgroepen of op welke specifieke locaties het helpt.

 

Nudging is daarbij vaak het toverwoord hoewel het slechts een onderdeel is van het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten.

 

Nudging wil zeggen: kleine duwtjes waarmee mensen hun gedrag in de gewenste richting aanpassen.

 

Belangrijk onderdeel van een wetenschappelijke benadering is het goed doordenken van wie de doelgroep is, wat mogelijke relevante subgroepen zijn, het probleem vanuit hun beleving benaderen en van daaruit tot een oplossing komen.

 

De oplossing is altijd een kleine ingreep (als experiment of pilot) die in de uitvoering direct wordt voorzien van evaluatie.

 

Doelen BIG Rotterdam

1.    We maken publieke dienstverlening meer kosteneffectief en gemakkelijker te gebruiken.

2.    We verbeteren effecten van beleid, gebaseerd op moderne inzichten vanuit de gedragswetenschap.

3.    Waar mogelijk stellen we mensen in staat betere keuzes voor henzelf te maken.