Moment geduld...

AAN DE SLAG

MET GEDRAG

Wereldwijd heeft de verspreiding van het COVID-19-virus en de immense gevolgen daarvan ons leven volledig ontwricht. De overheid heeft in korte tijd verregaande maatregelen genomen om het gedrag van mensen drastisch te veranderen. In een NTvG-artikel bespreekt BIG'R welke wetenschappelijke gedragsinzichten kunnen worden toegepast in de communicatie met de bevolking.

BIG'R in 1 minuut

Lees hieronder meer

WAAROM

BIG'R

90% van onze keuzes maken we niet bewust, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat is maar goed ook, anders kwam er weinig uit ons handen. Toch wordt beleid, dienstverlening en de handhaving vaak ontwikkeld vanuit de redenatie dat mensen bewuste en overwogen keuzes maken. De aansluiting op de behoefte en wensen van burgers, passanten of de ondernemers in onze stad wordt daardoor vaak over het hoofd gezien.

DAAROM

BIG'R

BIG Rotterdam draagt de gedachte uit dat we als gemeente, als wetenschap en als samenleving, meer rekening kunnen houden met die 90% en minder met die 10%.

Casussen

werk

wijze

BIG'R onderzoekt of issues en urgente problematiek kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden vanuit een wetenschappelijke invalshoek, vastgestelde werkwijze en bewezen methodiek. We observeren het gedrag en dragen oplossingen en interventies aan die we kleinschalig in de praktijk testen op een beoogd resultaat.

WERK

BIG'R

1. Adviezen en gedragsinterventies gericht op

- kosteneffectiviteit en gebruiksgemak

- effectiever beleid

- mensen in staat stellen betere keuzes te maken

 

2. Bewustwording over belang gedragsbeïnvloeding

- Het team van BIG'R geeft workshops, presentaties en lezingen over de wetenschappelijke werkwijze van BIG'R