Moment geduld...

WAAROM

BIG'R

BIG Rotterdam (kortweg BIG'R) is een uniek project dat de wereld van de wetenschap en de lokale overheid samenbrengt. BIG'R bestaat uit een team van gedreven collega’s van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Gezamenlijk onderzoeken zij verschillende aanvragen en projecten die worden voorgedragen door de verschillende clusters uit de gemeente Rotterdam.

BIG'R in 1 minuut

VOOR WIE

BIG Rotterdam houdt zich primair bezig met issues en problemen van de gemeente Rotterdam. Iedere afdeling binnen het concern Rotterdam kan een aanvraag indienen van een casus, kwestie, dilemma of probleem.

WELKE 

AANVRAGEN

ZIJN NU PROJECTEN?

over de lopende projecten

DOOR WIE

Rotterdam is de eerste gemeente waar wetenschappers wekelijks samenwerken met ambtenaren. Het team van BIG'R kijkt vanuit de gedragswetenschap en komt tot concrete interventies om menselijk gedrag positief te beïnvloeden.

Lopende

projecten

DOEL

BIG'R

1.    Publieke dienstverlening meer kosteneffectief en gemakkelijker maken.

2.    Verbeteren beleid, gebaseerd op inzichten vanuit de gedragswetenschap.

3.    Waar mogelijk mensen in staat stellen betere keuzes voor zichzelf te maken.

BIG'R

DOET

BIG'R richt zich op urgente problemen waar de gemeente Rotterdam gedeelde of primaire verantwoordijkheid voor draagt. Beleidsmakers en wetenschappers onderzoeken samen of we deze problemen concreet kunnen aanpakken door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden.

De meeste mensen lezen door als ze tot hier zijn gekomen :)

KENNIS

NETWERK

Het project is februari 2017 van start gegaan als officiële samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus University Rotterdam. Doel: de kennis en netwerken in Rotterdam effectiever inzetten voor een sterkere kennisinfrasctructuur ter ondersteuning van maatschappelijke veranderingen in onze stad. Het project loopt zeker door tot 2019 met een uitloop naar 2021.

werk

wijze

BIG Rotterdam onderzoekt of issues en urgente problemen kunnen worden opgelost of verbeterd door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek, consistente werkwijze en vastgestelde methodiek. We observeren het gedrag en dragen interventies en oplossingen aan die we kleinschalig in de praktijk testen met een beoogd resultaat.

PROTOCOL

BIG'R AAN HET WERK

Hoe kiezen we?

Wij mensen maken voortdurend keuzes. Maar hoe kiezen we eigenlijk? Gedragswetenschappelijke onderzoeken laten zien dat de manier waarop keuzes gepresenteerd worden een enorme invloed heeft op onze beslissingen én dat we lang niet altijd rationeel weloverwogen kiezen.

AGENDA

Hou deze agenda in de gaten voor alles wat er komen gaat.